[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Keyboard và hiệu năng hệ thống.On Thu, 19 Apr 2012 09:30:46 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Mình nhận thấy tình trạng lag thế này do CPU bị chiếm hết chứ ko liên
> quan đến MEM. Ở cột CPU có proccess chiếm tới 99% CPU.
> Bạn thử dùng "renice" để giảm priority của proccess đó xuống xem có
> giải quyết việc máy bị lag ko?

chạy chương trình thì nó ngốn tài nguyên là bt thôi mà. Để kiểm tra xem
bản thân hardware có bị lỗi hoặc phát sinh lỗ gì không, hãy tắt hết mấy
ch trình khác và kiểm tra. Trước đây bạn Tân Phú từng bị vấn đề này, do
card đồ họa kép không làm việc phải tắt bớt một cái.

Còn bị cpu/mem nhiều thì phải xác định chính xác bị ở process nào, ở
trạng thái nào. 

-- 
Your supervisor is thinking about you.