[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Keyboard và hiệu năng hệ thống.Coi bộ bác này dùng HP quá, con intel integrated chắc chạy không nổi rồi, HP hay bị tình trạng, quạt chạy hoài không nghỉ, ngay cả khi đã disable từ BIOS. Dòng HP envy beats, thường hỗ trợ dual boot rất kém. Bác chạy Win 7 sẽ thấy mọi thứ khác liền. Máy của bác chắc được trang bị ATI rồi. Khi intel quá tải sẽ dồn resource lên ram, hơn nữa, bác chạy cả máy ảo, chrome thì mở tới 20 tap vì bị ngốn tài nguyên là đúng rồi. Bác xem lại phương án power management xem sao?


2012/4/19 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 19 Apr 2012 09:30:46 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Mình nhận thấy tình trạng lag thế này do CPU bị chiếm hết chứ ko liên
> quan đến MEM. Ở cột CPU có proccess chiếm tới 99% CPU.
> Bạn thử dùng "renice" để giảm priority của proccess đó xuống xem có
> giải quyết việc máy bị lag ko?

chạy chương trình thì nó ngốn tài nguyên là bt thôi mà. Để kiểm tra xem
bản thân hardware có bị lỗi hoặc phát sinh lỗ gì không, hãy tắt hết mấy
ch trình khác và kiểm tra. Trước đây bạn Tân Phú từng bị vấn đề này, do
card đồ họa kép không làm việc phải tắt bớt một cái.

Còn bị cpu/mem nhiều thì phải xác định chính xác bị ở process nào, ở
trạng thái nào.

--
Your supervisor is thinking about you.--
Keep things simple as "The Arch Way"