[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ATI Radeon™ HD 5000M on archHa ha...kiếu này chắc phải nhậu quán ốc lề đường rồi..... cheep food, cheap beer and no waitresses... Đang bị vướng chỗ KMS mà mình vẫn chưa gỡ ra...đụng với core coding thì bó tay....

2012/4/18 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 17 Apr 2012 06:51:13 -0700 (PDT)
h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Có bác nào xài qua con ATI này trên arch chưa nhỉ? Mình mới tậu chú HP
> evny beats, trang bị một con ATI 2G, không hiểu lý do tại sao mà không
> thể chạy dual boot, vọc mãi mà vẫn không được nên quyết định chuyển
> qua mono boot với ARCH, nhưng chỉ dùng được em intel tích hợp. Để con
> ati nằm không thì tội nó quá, mình đọc guide mà vẫn không thể vận hành
> được nó. Bận rộn quá đọc tài liêu dòng được dòng mất.
>
> Có bác nào có cao kiến gì không, hoặc giúp mình configure cho con này
> nó chạy phát xêm thế nào.... Tất nhiên là sẽ có một chầu nhậu hậu hình
> để hậu tạ anh em.
>

chịu sầu thôi, mấy cái đồ họa mình 0 rành. thôi đành đi nhậu với bác mà
0 giúp gì được vậy :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115--
Keep things simple as "The Arch Way"