[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Keyboard và hiệu năng hệ thống.

Vào 17:58 Ngày 19 tháng 4 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Coi bộ bác này dùng HP quá, con intel integrated chắc chạy không nổi rồi, HP hay bị tình trạng, quạt chạy hoài không nghỉ, ngay cả khi đã disable từ BIOS. Dòng HP envy beats, thường hỗ trợ dual boot rất kém. Bác chạy Win 7 sẽ thấy mọi thứ khác liền. Máy của bác chắc được trang bị ATI rồi. Khi intel quá tải sẽ dồn resource lên ram, hơn nữa, bác chạy cả máy ảo, chrome thì mở tới 20 tap vì bị ngốn tài nguyên là đúng rồi. Bác xem lại phương án power management xem sao?

Máy em là Dell Studio 1558 Vào 09:40 Ngày 19 tháng 4 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 19 Apr 2012 09:30:46 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Mình nhận thấy tình trạng lag thế này do CPU bị chiếm hết chứ ko liên
> quan đến MEM. Ở cột CPU có proccess chiếm tới 99% CPU.
> Bạn thử dùng "renice" để giảm priority của proccess đó xuống xem có
> giải quyết việc máy bị lag ko?

chạy chương trình thì nó ngốn tài nguyên là bt thôi mà. Để kiểm tra xem
bản thân hardware có bị lỗi hoặc phát sinh lỗ gì không, hãy tắt hết mấy
ch trình khác và kiểm tra. Trước đây bạn Tân Phú từng bị vấn đề này, do
card đồ họa kép không làm việc phải tắt bớt một cái.

Còn bị cpu/mem nhiều thì phải xác định chính xác bị ở process nào, ở
trạng thái nào.

Máy em chỉ có 1 Card đồ họa thôi. Không biết mọi người có gặp trường hợp chỉ chạy Chrome + Xem Video Youtube ko. Máy em bật các tab đọc tin tức bt thì không sao nhưng nếu bật 1 tab xem Youtube thì bắt đầu 4 Core sẽ tăng khoảng 30%. Lúc này di chuyển chuột rất khó, máy bắt đầu chậm và lag. Sau khi e tắt tab Youtube đi thì cung không cải thiện. Em thường phải reboot lại để máy chạy lại bt :(