[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Keyboard và hiệu năng hệ thống.On Fri, 20 Apr 2012 18:29:01 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Máy em chỉ có 1 Card đồ họa thôi. Không biết mọi người có gặp trường
> hợp chỉ chạy Chrome + Xem Video Youtube ko. Máy em bật các tab đọc
> tin tức bt thì không sao nhưng nếu bật 1 tab xem Youtube thì bắt đầu
> 4 Core sẽ tăng khoảng 30%. Lúc này di chuyển chuột rất khó, máy bắt
> đầu chậm và lag. Sau khi e tắt tab Youtube đi thì cung không cải
> thiện. Em thường phải reboot lại để máy chạy lại bt :(

Trên máy mình tắt hết flash. Cái nào cần coi tải về coi. Flash là điểm
yếu trên hệ thống Linux mà. Khong thể nào tránh nổi đâu, nhất là vào
cái thời đại ăn theo nói leo, một trang web xoàng cuxgn tải cả mấy chục
cái flash quảng cáo.


--
echo "Hmmm...you don't have Berkeley networking in libc.a..."
echo "but the Wollongong group seems to have hacked it in."
             -- Larry Wall in Configure from the perl distribution