[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Keyboard và hiệu năng hệ thống.Vào 09:30 Ngày 21 tháng 4 năm 2012, Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> đã viết:
À. Mấy cái máy dell phải ấn thêm Fn nữa mới ấn đc F1,F2,F3 mà. :-)

Yeah, vấn đề switch các Virtual Terminal đã giải quyết được. Lúc đầu thì mình vẫn Ctrl + Alt + F[n] là được. Chắc lúc vô BIOS enables cái wifi mình vô tình chỉnh mà không để ý. ^^