[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tốc độ Internet của Driver card Broadcom

Vào 21:46 Ngày 07 tháng 5 năm 2012, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Số lượng packet loss trên máy linux lớn quá, máy win khá hơn nhưng cũng cao. Thử đổi kênh cái wireless access point coi

Ý bồ là cái này á hả http://i.imgur.com/HRM1s.png Cơ mà nên đổi thành cái nào nhỉ ?