[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Driver Optimus cho Geforce GT 540MHa ha....cuối cùng rồi cũng có bác than thở về mấy con graphic card mới, mấy dòng  optimus thì bác chịu khó xài windows vậy. Bumblebee dạo này đang buggy nên mình remove luôn rôi.

2012/5/12 Huỳnh Anh Tuấn <[email protected]>
Các sư huynh giúp em cài driver Intel và Nvidia cho con Geforce GT 540M với. Loay hoay cả hai ngày trời mà vẫn chưa được.
Giờ khởi động startxfce4 báo lỗi: Unable to load a failsafe session
Cám ơn các huynh. Newbie

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--
Keep things simple as "The Arch Way"