[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MPD] Lỗi không thể start mpd.Chào mọi người.

Tình hình là dạo này mình cũng đú đởn thử mpd và ncmpcpp. Mọi khi toàn nghe online nên cũng không cần. 

Tuy nhiên lại không thể start được mpd. File cấu hình của mình đây.

http://pastebin.com/6bVnb3LD

Output khi chạy mpd từ terminal là đây: "Failed to bind to '[::]:6600': Address already in use"

Mình đã thử đổi bind_to_address thành 127.0.0.1 thì lỗi xuất ra vẫn vậy.

Thêm một câu hỏi nữa là làm sao để tạo database, đọc trong wiki mà chưa hiểu lắm, search thử thì thấy trên forum ArchLinux có chỉ là: /etc/rc.d/mpd create-db. Tuy nhiên không chạy được.

Cám ơn mọi người nhiều

-- 

Quang