[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi không thể start mpd.On Sat, 9 Jun 2012 20:12:54 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Vẫn không được anh ơi. Mà lạ một cái là dù mpd Fail nhưng ncmpcpp vẫn
> mở được và nghe nhạc được. Nghe được tiếng luôn.

Em gửi mọi người xem

ps xauwww | grep mpd


`mpd` chỉ chạy một lần thôi em, 0 cần start lại lần thứ 2 đâu. Xem
trong `/etc/rc.conf` xem có bật `mpd` chỗ nào chưa.

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.