[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi không thể start mpd.





Vào 20:47 Ngày 09 tháng 6 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sat, 9 Jun 2012 20:12:54 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Vẫn không được anh ơi. Mà lạ một cái là dù mpd Fail nhưng ncmpcpp vẫn
> mở được và nghe nhạc được. Nghe được tiếng luôn.

Em gửi mọi người xem

ps xauwww | grep mpd


`mpd` chỉ chạy một lần thôi em, 0 cần start lại lần thứ 2 đâu. Xem
trong `/etc/rc.conf` xem có bật `mpd` chỗ nào chưa.

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.

Output của ps xauwww | grep mpd đây anh. 

luffy    24194  0.0  0.0  10120  1064 pts/0    S+   20:50   0:00 grep --color=auto mpd

Mà chắc anh nói đúng là do em start mấy lần nên nó Fail. Trong rc.conf thì ko có nhưng em có tạo một một file mpd.desktop trong .config/autostart.