[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Các sư huynh chỉ giáo, em mới gia nhập archlinuxTình hình là em cài xong xorg theo như trong
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg#Installation
tuy nhiên sau khi cài xong khởi động startx thì nó xuất hiên bảng lỗi như file đính kèm
Các vị sư huynh chỉ giáo
Chúc mọi người vui vẻ

Attachment: Capture.PNG
Description: PNG image