[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Các sư huynh chỉ giáo, em mới gia nhập archlinuxOn Tue, 12 Jun 2012 20:34:54 -0700 (PDT)
Huỳnh Anh Tuấn <[email protected]> wrote:

> Tình hình là em cài xong xorg theo như trong
> https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg#Installation
> tuy nhiên sau khi cài xong khởi động startx thì nó xuất hiên bảng lỗi
> như file đính kèm

cần cài mấy bộ sau: xorg, xorg-drivers. nhớ bật dbus daemon khi khởi
động (hoặc bật bằng tay.) cài xfce4 rồi startxfce4 cho nó ngon luôn :D 

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>