[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Các sư huynh chỉ giáo, em mới gia nhập archlinux2012/6/13 Huỳnh Anh Tuấn <[email protected]>
Tình hình là em cài xong xorg theo như trong
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg#Installation
tuy nhiên sau khi cài xong khởi động startx thì nó xuất hiên bảng lỗi như file đính kèm
Các vị sư huynh chỉ giáo
Chúc mọi người vui vẻ

xorg-server xorg-apps xorg-xinit xterm (nếu muốn xài xterm làm terminal) xf86-input-synaptics (driver cho touchpad) xf86-video-* (tùy card màn hình mà có thể là intel, ati hoặc nouveau)
X chỉ là một thành phần cơ bản thực hiện công việc giao tiếp giữa các thành phần. Bác startx thì không ra gì là phải rồi.
Cài một cái DE mình thích sửa file .xinit để có thể startx hay xinit. Đọc trên wiki để rõ với từng DE hay WM
Cần cài thêm dbus, consolekit nữa
ví dụ với xfce thì thêm vào file .xinit dòng này

exec ck-launch-session dbus-launch startxfce4
Thân.