[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Các sư huynh giúp cái Libreoffice, không thể gõ tiếng Việt.TÌnh hình là sau khi cài được Libreofice xong, sử dụng ibus v1.41, chỉ trừ Libreoffice là không gõ tiếng Việt được (gõ cứ đơ đơ), còn tại các vị trí khác đều gõ bình thường. Đã theo hướng dẫn trên wiki là chuyển từ xim về ibus nhưng tình hình không khác hơn là bao nhiêu. Có phải là ibus xung đột với libreoffice hay không? Các sư giúp bỏ chút thời gian giúp đệ với:D
Chúc các sư huynh cuối tuần vui vẻ:D