[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên Archlinux

Vào 12:03 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Tung Vu <[email protected]> đã viết:
Xin chào mọi người,

Mình có vấn đề về ibus trên Archlinux cần giúp đỡ.

Mình đã cài các gói sau: ibus, ibus-unikey, inus-qt --> sau đó chạy ibus-setup

Khi click chuột trái vào biểu tượng của ibus thì hiện ra thông báo "No input window", nếu click chuột phải để chỉnh prefrences xong thì ấn Close, thoát ra vào lại, ibus không save cấu hình của mình nữa.

Đồng thời ấn Ctrl+Space cũng không gõ được tiếng Việt.

Mong mọi người giúp mình giải quyết vấn đề này.

Xin cám ơn !

Trong Input Method đã chọn Vietnamese-Unikey chưa. 

Và trong file .bashrc có mớ này rồi chứ.

export GTK_IM_MODULE=ibus
export [email protected]=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon