[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxBạn chạy qtconfig rồi có một chỗ lựa chọn input method thì thay xim bằng ibus.

2012/6/18 Quang Nguyễn <[email protected]>:
>
>
> Vào 12:03 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Tung Vu <[email protected]> đã viết:
>
>> Xin chào mọi người,
>>
>> Mình có vấn đề về ibus trên Archlinux cần giúp đỡ.
>>
>> Mình đã cài các gói sau: ibus, ibus-unikey, inus-qt --> sau đó chạy
>> ibus-setup
>>
>> Khi click chuột trái vào biểu tượng của ibus thì hiện ra thông báo "No
>> input window", nếu click chuột phải để chỉnh prefrences xong thì ấn Close,
>> thoát ra vào lại, ibus không save cấu hình của mình nữa.
>>
>> Đồng thời ấn Ctrl+Space cũng không gõ được tiếng Việt.
>>
>> Mong mọi người giúp mình giải quyết vấn đề này.
>>
>> Xin cám ơn !
>
>
> Trong Input Method đã chọn Vietnamese-Unikey chưa.
>
> Và trong file .bashrc có mớ này rồi chứ.
>
> export GTK_IM_MODULE=ibus
> export [email protected]=ibus
> export QT_IM_MODULE=ibus
> export XIM_PROGRAM=/usr/bin/ibus-daemon
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam