[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxOn Sun, 17 Jun 2012 22:03:38 -0700 (PDT)
Tung Vu <[email protected]> wrote:

> Khi click chuột trái vào biểu tượng của ibus thì hiện ra thông báo
> "No input window", nếu click chuột phải để chỉnh prefrences xong thì
> ấn Close, thoát ra vào lại, ibus không save cấu hình của mình nữa.

Nếu ibus không lưu cấu hình thì bạn kiểm tra xem bạn có quyền ghi vào
thư mục $HOME không nhé? ibus lưu cấu hình trong $HOME/.config/ibus.

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>