[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên Archlinux@TungVu : bạn có thể nói rõ thêm đc ko ?
Chỉ 1 số app bị hay tất cả đều bị ?
bạn đã thử nhấn vào 1 editor nào đó như gedit rồi nhấn Ctrl + Space chưa ?

Vào 16:56 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sun, 17 Jun 2012 22:03:38 -0700 (PDT)
Tung Vu <[email protected]> wrote:

> Khi click chuột trái vào biểu tượng của ibus thì hiện ra thông báo
> "No input window", nếu click chuột phải để chỉnh prefrences xong thì
> ấn Close, thoát ra vào lại, ibus không save cấu hình của mình nữa.

Nếu ibus không lưu cấu hình thì bạn kiểm tra xem bạn có quyền ghi vào
thư mục $HOME không nhé? ibus lưu cấu hình trong $HOME/.config/ibus.

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>