[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxHiện tại thì em đang bị với các chương trình dùng qt.
Chuyển sang tiếng việt được nhưng lúc gõ thì các chữ cái nằm trong
preedit (có gạch chân ở dưới) sẽ không hiện lên.
Ví dụ gõ tính. Thì chỉ đc chữ t thôi. :(.
-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam