[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxBạn thử kiểm tra lại phiên bản ibus và ibus-unikey xem

Vào 18:50 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> đã viết:
Hiện tại thì em đang bị với các chương trình dùng qt.
Chuyển sang tiếng việt được nhưng lúc gõ thì các chữ cái nằm trong
preedit (có gạch chân ở dưới) sẽ không hiện lên.
Ví dụ gõ tính. Thì chỉ đc chữ t thôi. :(.
--
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam
--
Lê Quốc Tuấn (zj3t3mju)
fingerprint: 7784 1CD2 BAA0 A746 4BB6  FD05 0ACC 6F3E 3E64 064C