[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên Archlinux2012/6/18 Nguyễn Văn Bồng <[email protected]>:
> Hiện tại thì em đang bị với các chương trình dùng qt.
> Chuyển sang tiếng việt được nhưng lúc gõ thì các chữ cái nằm trong
> preedit (có gạch chân ở dưới) sẽ không hiện lên.
> Ví dụ gõ tính. Thì chỉ đc chữ t thôi. :(.

Cái này hình như là vấn đề chung của các bộ gõ tiếng Việt. Đại để là
gõ chữ tính trong qt app nhưng nếu dịch chuyển con trỏ chuyển thì nó
sẽ di chuyển cụm "ính" đến vị trí mới của trỏ chuột. Nếu trỏ chuột di
chuyện ra khỏi khi vực input thì nó sẽ xóa cụm "ính". Vì vậy đó là lí
do chỉ còn t.

Mình cũng gặp nhưng hoài rồi cũng quen nên ko để ý nữa. =]] =]]