[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxHi all,
Em search trên mạng thì vấn đề của em là dùng ibus x64 và ibus-qt x64,
2 cái này nó chạy ok với qt application x64, nhưng skype lại là 32 bit
application nên ibus không chạy được. chắc là phải cài ibus-qt 32 bit
trên AUR. Nhưng cái này họ đòi remove gcc-libs 64 bit đi nên đành
chịu. :-)
-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam