[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxOn 06/21/2012 05:06 PM, Nguyễn Văn Bồng wrote:
Hi all,
Em search trên mạng thì vấn đề của em là dùng ibus x64 và ibus-qt x64,
2 cái này nó chạy ok với qt application x64, nhưng skype lại là 32 bit
application nên ibus không chạy được. chắc là phải cài ibus-qt 32 bit
trên AUR. Nhưng cái này họ đòi remove gcc-libs 64 bit đi nên đành
chịu. :-)
Hi all!
mình cũng chạy Skype trên x64. Vấn đề của bạn mình ddaxc note một bài hi vọng có thể giúp bạn được.
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/qt-apps-and-ibus/388182657893422
hi vọng bạn sẽ đọc kĩ hơn Archwiki và xem xét lại các biến môi trường đang có của bạn :)
--
sell the dreams not products