[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT / Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxOn 06/21/2012 07:54 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Thu, 21 Jun 2012 18:42:00 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

Hi all!
mình cũng chạy Skype trên x64. Vấn đề của bạn mình ddaxc note một bài
hi vọng có thể giúp bạn được.
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/qt-apps-and-ibus/388182657893422
hi vọng bạn sẽ đọc kĩ hơn Archwiki và xem xét lại các biến môi trường
đang có của bạn :)
Huy ơi, thấy Huy viết nhiều. Có thể mần cái blog cho ArchLinuxVn không?
^^ :D


--
We are all dying -- and we're gonna be dead for a long time.

Em viết theo những gì em gặp phải thôi anh. Vâng, em rất sẵn sàng viết lại những gì em hiểu biết được :-)
--
sell the dreams not products