[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT / Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxOn Fri, 22 Jun 2012 02:09:12 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> > We are all dying -- and we're gonna be dead for a long time.
> >
> Em viết theo những gì em gặp phải thôi anh. Vâng, em rất sẵn sàng
> viết lại những gì em hiểu biết được :-)

Cảm ơn Huy. Để mình coi sẽ viết trên hệ thống nào đây ^^

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.