[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn Fri, 22 Jun 2012 17:50:57 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Mong mọi người giúp đỡ. [?][?]

bạn gửi mọi người coi hai file /var/log/boot và (output của) dmesg đi.

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>