[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn Fri, 22 Jun 2012 17:50:57 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người.
> 
> Hiện tại máy mình mới cài, phân vùng gồm /boot, /var, /, swap, /home
> và một phân vùng để chứa dữ liệu.
> Quá trình cài đặt đã mount các partition này vào bình thường không có
> vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi reboot lại thì gặp phải tình trạng như
> sau:
> 
> Hệ thống vẫn khởi động bình thường không có dấu hiệu gì lạ.
> 
> ls /boot ----> không có bất kỳ file hay dữ liệu gì.
> 
> ls /var ---> tương tự như /boot cũng không có dữ liệu gì.
> 
> Kiểm tra /etc/fstab thì các partition đã được mount đúng vào các mount
> point.
> 
> Vấn đề là fstab ko có lỗi nhưng ko có nội dung trong /boot và /var.
> Và bắt buộc phải mount lại bằng tay.
> Ví dụ như nội dung fstab như sau
> 
> */dev/sda1   /boot        ext2   default  0 1
> **/dev/sda2   /            ext4   default  0 1
> /dev/sda3   /var         ext4   default  0 1
> /dev/sda5   swap        swap  default  0 1
> /dev/sda6   /home        ext4  default  0 1
> **/dev/sda7   /media/data   ext4  default  0 1*
> 

"default" hay *defaults* ? Đúng là *defaults*. Ngoài ra, với swap thì
dùng 0 0. 


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>