[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn Fri, 22 Jun 2012 18:11:51 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> log của /var/log/boot ở đây.  http://pastebin.com/pPezTUsd
> dmesg ở đây.  http://pastebin.com/QLV9r4iS

Bt. Chắc e kiểm tra trong syslog :D 

Mình đã gửi cái thư khác về "default" và "defaults"


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>