[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstab

Vào 18:22 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 22 Jun 2012 17:50:57 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người.
>
> Hiện tại máy mình mới cài, phân vùng gồm /boot, /var, /, swap, /home
> và một phân vùng để chứa dữ liệu.
> Quá trình cài đặt đã mount các partition này vào bình thường không có
> vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi reboot lại thì gặp phải tình trạng như
> sau:
>
> Hệ thống vẫn khởi động bình thường không có dấu hiệu gì lạ.
>
> ls /boot ----> không có bất kỳ file hay dữ liệu gì.
>
> ls /var ---> tương tự như /boot cũng không có dữ liệu gì.
>
> Kiểm tra /etc/fstab thì các partition đã được mount đúng vào các mount
> point.
>
> Vấn đề là fstab ko có lỗi nhưng ko có nội dung trong /boot và /var.
> Và bắt buộc phải mount lại bằng tay.
> Ví dụ như nội dung fstab như sau
>
> */dev/sda1      /boot                ext2     default   0 1
> **/dev/sda2      /                       ext4     default   0 1
> /dev/sda3      /var                  ext4     default   0 1
> /dev/sda5      swap                swap    default   0 1
> /dev/sda6     /home               ext4    default   0 1
> **/dev/sda7     /media/data      ext4    default   0 1*
>

"default" hay *defaults* ? Đúng là *defaults*. Ngoài ra, với swap thì
dùng 0 0.


--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn

Nội dung trong file fstab em chỉ gõ lại đại khái thôi. Chắc không phải lỗi ở đó đâu anh. :D

--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
[Y!M] quangteospk