[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabCậu xem ổ của cậu có đúng ext4 ko?

2012/6/22 Quang Nguyễn <[email protected]>:
>
>
> Vào 18:22 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã
> viết:
>
>> On Fri, 22 Jun 2012 17:50:57 +0700
>> Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
>>
>> > Chào mọi người.
>> >
>> > Hiện tại máy mình mới cài, phân vùng gồm /boot, /var, /, swap, /home
>> > và một phân vùng để chứa dữ liệu.
>> > Quá trình cài đặt đã mount các partition này vào bình thường không có
>> > vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi reboot lại thì gặp phải tình trạng như
>> > sau:
>> >
>> > Hệ thống vẫn khởi động bình thường không có dấu hiệu gì lạ.
>> >
>> > ls /boot ----> không có bất kỳ file hay dữ liệu gì.
>> >
>> > ls /var ---> tương tự như /boot cũng không có dữ liệu gì.
>> >
>> > Kiểm tra /etc/fstab thì các partition đã được mount đúng vào các mount
>> > point.
>> >
>> > Vấn đề là fstab ko có lỗi nhưng ko có nội dung trong /boot và /var.
>> > Và bắt buộc phải mount lại bằng tay.
>> > Ví dụ như nội dung fstab như sau
>> >
>> > */dev/sda1      /boot                ext2     default   0 1
>> > **/dev/sda2      /                       ext4     default   0 1
>> > /dev/sda3      /var                  ext4     default   0 1
>> > /dev/sda5      swap                swap    default   0 1
>> > /dev/sda6     /home               ext4    default   0 1
>> > **/dev/sda7     /media/data      ext4    default   0 1*
>> >
>>
>> "default" hay *defaults* ? Đúng là *defaults*. Ngoài ra, với swap thì
>> dùng 0 0.
>>
>>
>> --
>> Anh K. Huynh
>> ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
>> `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
>>
>> --
>> Group Email: [email protected]
>> Unsubscribe: [email protected]
>> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
>
> Nội dung trong file fstab em chỉ gõ lại đại khái thôi. Chắc không phải lỗi ở
> đó đâu anh. :D
>
>
> --
> Nguyễn Văn Quang
> [Mobile] 0977.216.773
> [E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
> [Y!M] quangteospk
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam