[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstab

Vào 18:26 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> đã viết:
Cậu xem ổ của cậu có đúng ext4 ko?
Không sai cậu, mình chỉ chia mỗi boot là ext2 thôi còn các phân vùng khác đều là ext4.

Có lần mình cài lại *giữ lại /home và /media/data* có dữ liệu sẵn trong đó rồi sau đó mount trong fstab thì cũng gặp trình trạng tương tự. Và vẫn phải mount bằng tay lại. :|