[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabVấn đề của mình giống với topic này  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=133482 . Và mình giải quyết bằng cách xoá file /etc/mtab.

Lí do dẫn đến tình trạng trên có thể là do khi cài đặt phần config file pacman.conf mình đã Ignore một số package trong đó có package filesystem. Chính vì bỏ qua gói này nên khi pacman -Syu mình đã không cập nhật gói filesystem này và không thể thay thông báo lỗi mtab exists in filesystem.

Vào 18:47 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:


Vào 18:26 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> đã viết:

Cậu xem ổ của cậu có đúng ext4 ko?
Không sai cậu, mình chỉ chia mỗi boot là ext2 thôi còn các phân vùng khác đều là ext4.

Có lần mình cài lại *giữ lại /home và /media/data* có dữ liệu sẵn trong đó rồi sau đó mount trong fstab thì cũng gặp trình trạng tương tự. Và vẫn phải mount bằng tay lại. :|--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
[Y!M] quangteospk