[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn 06/23/2012 03:23 PM, Quang Nguyễn wrote:
Vấn đề của mình giống với topic này  https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=133482 . Và mình giải quyết bằng cách xoá file /etc/mtab.

Lí do dẫn đến tình trạng trên có thể là do khi cài đặt phần config file pacman.conf mình đã Ignore một số package trong đó có package filesystem. Chính vì bỏ qua gói này nên khi pacman -Syu mình đã không cập nhật gói filesystem này và không thể thay thông báo lỗi mtab exists in filesystem.

Vào 18:47 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:


Vào 18:26 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> đã viết:

Cậu xem ổ của cậu có đúng ext4 ko?
Không sai cậu, mình chỉ chia mỗi boot là ext2 thôi còn các phân vùng khác đều là ext4.

Có lần mình cài lại *giữ lại /home và /media/data* có dữ liệu sẵn trong đó rồi sau đó mount trong fstab thì cũng gặp trình trạng tương tự. Và vẫn phải mount bằng tay lại. :|--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
[Y!M] quangteospk

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
Vấn đề không nằm chỗ anh nói mà sau khi reboot file /etc/mtab không được clean nen session sau nó vẫn khởi động với mtab cũ :
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/mounting-local-filesystem-failed-and-users-list/391466200898401
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/fstab-v%C3%A0-mtab/378487405529614
bạn có thể xem thêm hai link trên mình đã demo rồi :-)

-- 
sell the dreams not products

GIF image