[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn Sat, 23 Jun 2012 15:36:44 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Vấn đề không nằm chỗ anh nói mà sau khi reboot file /etc/mtab không
> được clean nen session sau nó vẫn khởi động với mtab cũ :
> https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/mounting-local-filesystem-failed-and-users-list/391466200898401
> https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/fstab-v%C3%A0-mtab/378487405529614
> bạn có thể xem thêm hai link trên mình đã demo rồi :-)

từ lâu rồi, /etc/mtab ... không nằm trong filesystem nữa mà nó nằm
trong /proc

<pre>
$ ls -la /etc/mtab
... /etc/mtab -> /proc/self/mounts
</pre>

Nếu không phải như vậy thì các bạn đang làm sai cái gì đó.

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.