[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi mount trong fstabOn 06/23/2012 03:52 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Sat, 23 Jun 2012 15:36:44 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

Vấn đề không nằm chỗ anh nói mà sau khi reboot file /etc/mtab không
được clean nen session sau nó vẫn khởi động với mtab cũ :
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/mounting-local-filesystem-failed-and-users-list/391466200898401
https://www.facebook.com/notes/ng%C3%B4-huy/fstab-v%C3%A0-mtab/378487405529614
bạn có thể xem thêm hai link trên mình đã demo rồi :-)
từ lâu rồi, /etc/mtab ... không nằm trong filesystem nữa mà nó nằm
trong /proc

<pre>
$ ls -la /etc/mtab
... /etc/mtab -> /proc/self/mounts
</pre>

Nếu không phải như vậy thì các bạn đang làm sai cái gì đó.

--
++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.

chính xác anh ah, nhưng vấn đề của anh Quang không nằm chỗ filesystem đâu, em bị tương tự ngay sau khi có cảnh báo filesystem. Em cũng đã tạo file /etc/mtab bằng lệnh cat /proc/mounts > /etc/mtab khi cài Gentoo để nó nhận partition cài grub mà :-)
--
sell the dreams not products