[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On 06/25/2012 09:36 PM, An Nguyen wrote:
Xin chào bà con,

Sau hơn 1 năm lên núi ẩn tu thì giờ máu cộng đồng của mình lại nổi
lên. Nhân tiện một đại ca cùng công ty tự nhiên hỏi SaigonLUG dạo này
có gì mới không? Nghe thấy thế mình cũng máu lên não, cũng muốn làm
cái event gì đó vui vui về technical cho anh em FOSS tại SG. Nhân tiện
cũng là dịp để anh em giao lưu tán gẫu, lai rai vài chai.

Anh em có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến gì cứ đóng góp nhiệt tình.
Mình xin chân thành lắng nghe.

Cám ơn bà con.
An.

Nhân tiện Ferdora release, anh Tuấn có đề xuất làm một sự kiện ở UIT, nhưng lí do khách quan đã dời lại chưa tổ chức. Nay có sự kiện này, em đề xuất tổ chức chung một lần luôn :)
--
sell the dreams not products