[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?có mà hình như đầu tháng sau đấy anh


2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 09:17:33 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> haha em ủng hộ hết mình =))

Năm ni không biết có barcamp ở Sài Gòn không. Nếu có thì nguyên đội
Arch mình tham gia các bạn nhé. Làm cái gì để giới thiệu arch với mọi
người.

Trang web về barcamp: hhttp://www.barcampsaigon.com/

Chúc vui,

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>