[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacapt (viết lại). smf.Tình hình là hong biết =))

2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
Xin chào,

Hè này mình sẽ viết lại cái pacapt, thay đổi hoàn toàn cấu trúc bên
trong của nó. Mình cần các bạn tham gia viết (bash) và test trên các hệ
thống xài .rpm và .deb . Nếu có cả Slakcware nữa thì càng tốt.

Repo của pacapt: https://github.com/icy/pacapt

Nhân tiện, trước đây mình có nói về "abin". Nhưng hiện đang có một dự
án còn "dã man hơn" là http://smf.sh/ (mặc dù mình coi hoài chưa
hiểu:D) Nếu bạn nào xài ruby với Rvm (gần đây có Pythonbrew cho dân xài
Python nhưng 0 mướt bằng :D) thì có thể biết SMF. Mình có coi qua SMF
mà chả hiểu gì cả vì thiếu doc. trầm trọng :D Bạn nào coi qua và chia
sẻ ít thông tín nhé.

Cảm ơn các bạn.

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn