[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tạo một bản sao /dev/nullXin chào,

Cái này bạn Stk____ hỏi trên #archlinuxvn. Mình viết lại đây có thể mấy
bạn chưa nắm được.

BÀI TOÁN: Tạo một `file` đặc biệt y hệt như `/dev/null`. Ví dụ, thay vì 

    /my/command >/dev/null 2>error.log

thì chạy 

    /my/command /my/stupid 2>error.log

GỢI Ý:  Nếu trên máy đã có `/dev/null` thì bạn chỉ việc xem nó rồi làm
theo thôi. Ví dụ `ls -l /dev/null`. Bạn sẽ thấy hai số 1,3 ngay sau
thông tin về user và group.

Rồi, xong. Sau khi đăng nhập vào `root` thì dùng lệnh

    mknod /my/stupid c 1 3

(1 gọi là chỉ số lớn, 3 chỉ số nhỏ, c là character device, unbuffer,
các bạn xem thêm trong man của mknod)

Sau đó bạn nhớ đặt quyền ghi hợp lý (666 là ngon lành cành đào).

Đôi với các thiết bị khác thì các bạn có thể coi mẫu trong `/dev/*` rồi
làm theo thôi.

Chấm hết.


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>