[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 16:35:01 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> thường thì vào tháng 7 đó anh
> 
> nó đang tìm nhà tài trợ kìa
> http://www.barcampsaigon.com/2012/03/sponsoring-barcamp-saigon/
>

À thế chắc còn lâu. Gấp quá mình tham gia đợt "Winer". Để hỏi lão Tomo
xem khi nào.

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>