[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xong ! * Re: git-based wiki system. comment system.On Wed, 27 Jun 2012 10:15:06 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Mục đích: xây dựng trang chủ, hệ thống tài liệu, diễn đàn trao đổi

> TRANG CHỦ, TÀI LIỆU: Trang chủ và tài liệu được xây dựng dựa trên
> wiki. ArchLinux cũng làm kiểu wiki nhưng dựa trên MediaWiki. 
> 

Xong rồi các bạn :D Cùng viết bài thôi, Xem hướng dẫn sơ bộ ở
   http://archlinuxvn.tuxfamily.org/vn/author-guide/

@Long: em coi phần thêm bình luận Disqus vào giúp anh nhé. A sẽ viết
cái hàm nho nhỏ để bài con thêm vào cho tiện.
-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>