[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xong ! * Re: git-based wiki system. comment system.sao ko làm cái template như arch anh

cần làm ko em làm phụ cho

2012/7/2 Hoang Long Nguyen <[email protected]>
ok anh

2012/7/2 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Wed, 27 Jun 2012 10:15:06 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Mục đích: xây dựng trang chủ, hệ thống tài liệu, diễn đàn trao đổi

> TRANG CHỦ, TÀI LIỆU: Trang chủ và tài liệu được xây dựng dựa trên
> wiki. ArchLinux cũng làm kiểu wiki nhưng dựa trên MediaWiki.
>

Xong rồi các bạn :D Cùng viết bài thôi, Xem hướng dẫn sơ bộ ở
   http://archlinuxvn.tuxfamily.org/vn/author-guide/

@Long: em coi phần thêm bình luận Disqus vào giúp anh nhé. A sẽ viết
cái hàm nho nhỏ để bài con thêm vào cho tiện.
--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn