[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xong ! * Re: git-based wiki system. comment system.ok mừ cuối tuần nầy em mới làm được tuần nầy em kín rùi :(

2012/7/2 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 2 Jul 2012 10:27:29 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> sao ko làm cái template như arch anh
>
> cần làm ko em làm phụ cho

mình đang dùng mẫu có sẵn của nanoc (là mẫu mặc định). Về màu sắc và bố
cục từ từ mình sẽ chỉnh sau. Long khoái chỉnh ngay thì a cung cấp tài
khoản cho. Cần theo các bước ở

 http://archlinuxvn.tuxfamily.org/vn/author-guide/

(Long cần chỉnh tập tin layouts/ và content/stylesheet.css)

^^

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn