[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xong ! * Re: git-based wiki system. comment system.khó ko sợ chỉ sợ  ko có ai đi nhậu  =))

2012/7/2 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 2 Jul 2012 10:35:24 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> ok mừ cuối tuần nầy em mới làm được tuần nầy em kín rùi :(

từ từ nôn gì :D ^^ lo cái bình luận trước nha. coi bộ việc khó a dành
cho e rồi haha ^^--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn