[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Comment system enabled!



On Mon, 2 Jul 2012 10:00:05 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xong rồi các bạn :D Cùng viết bài thôi, Xem hướng dẫn sơ bộ ở
>    http://archlinuxvn.tuxfamily.org/vn/author-guide/
> 
> @Long: em coi phần thêm bình luận Disqus vào giúp anh nhé. A sẽ viết
> cái hàm nho nhỏ để bài con thêm vào cho tiện.

Mình đã thêm hệ thống bình luận vào rồi nhé . Bạn Long chỉ cần Long
giao diện của trang chủ + giao diện của phần bình luận sao cho đẹp
nhé :D

Ví dụ http://archlinuxvn.tuxfamily.org/vn/author-guide/

@Huy: phần D của bài trên có mẹo làm thế nào để bật bình luận cho một
bài.

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>