[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Màu mè cho trang chủ * was something elseOn Mon, 2 Jul 2012 11:00:36 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> khó ko sợ chỉ sợ  ko có ai đi nhậu  =))

Long đặt thời gian cuối tuần (t7 hoặc chủ nhật) gặp nhau làm luôn cũng
được. Thời gian thoải mái. Mình đang bị đau 0 uống bia rượu gì được nên
chỉ xin tiếp cà phê thôi. Các bạn khác quan tâm thì lên gặp luôn nhé.

Thời gian Long tự chọn nha.

Chúc vui,

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++
>++++++++>+++++>+++>+++++++>++++++++++++>++++++
++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>-
---->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<
<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.