[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Offline nàoXin chào,

Lâu rồi không gặp, mọi người dành chút thời gian offline nhé

Chủ xị: NgoHuy
Thời gian, địa điểm: Bình chọn ở
	http://doodle.com/8p7h3e35tp2a9yzf
Chủ đề:
  * Các nội dung cho trang chủ
  * Cách viết bài cho trang chủ

Sau khi offline xong mọi người có thể kéo qua quán gần đó ăn uống (có
đủ loại quán : chè, phở, hủ tiếu , thịt vịt,... )

Luật đi trễ: do bạn NgoHuy quyết định

Chúc vui,

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>