[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Offline Archlinuxvn groupOkies, I vote for it.

2012/7/13 Ngô Huy <[email protected]>
Chào anh em !
Sau khi poll được hoàn thành. Theo tinh thần dân chủ nhưng chủ xị quyết =))
buổi Offline được tiến hành theo thời gian và địa điểm sau: (có một dự thay đổi nhỏ về địa điểm để tiện đi lại cho anh em)

Thời gian: 15h 29/7/2012:
Địa điểm: Cafe Tinhte  436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10

Luật đi trễ:

1.Luật áp dụng cho tất cả thành viên và newbie

2.Thành viên được đến trễ 30 phút kể từ thời gian hẹn là 3:00PM

3.Kể từ phút 30 trở đi, cứ 10 phút là 2K và 10 phút sau đó là nhân đôi số tiền lần trước =))

4.Số tiền giới hạn là 100K vượt quá chỉ tính 100K (theo cách tính này thì nhiều nhất chỉ có 64K thôi :D)

Thân ái!
Ngô Huy
--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--
Keep things simple as "The Arch Way"