[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hỏi về shell script. Nhận vào pass và thao tác mảng các thư mục.Hi

anh quăng lên list cho bà con tìm cách hay hơn. mỗi người một ý một
lãnh vực giúp nhau sẽ ngon hơn nhiều. 

On Sun, 15 Jul 2012 10:49:33 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> - Code thế nào để nó nhập pass mình chỉ định vào khi lệnh đòi hỏi
> pass, để lệnh có thể thực thi.
> Ví dụ
> sudo pacman -Syu
> Password: <làm thế nào để nó tự động nhập vào đây và thêm kí tự <cr>
> luôn từ pass mình định nghĩa trước>

e dùng sudo (passwordless) hoặc expect. Dùng expect thì e phải chịu khó
học tí. Nhưng vấn đề là password sẽ bị "hở" vì phải để trong mã nguồn.

> - Dùng vòng for như thế nào để truy xuất vào từng thư mục con trong
> thư mục mình thao tác.
> for <folder> in <parent folder>. Viết trong shell kiểu gì anh.

Có rất nhiều cách, dưới đây là lệnh `find`

for d in "$(find /path/to/folder -type d)"; do
  # something to do
  echo "$d"
done

> 
> Em đang tập tành viết shell script.

Để rảnh a viết mấy bài hướng dẫn trên trang chủ luôn. viết một lần mấy
bạn coi khỏi hỏi lại mất công :D 

> À vấn đề ngoài lề. Anh có tài liệu offline Nanoc ko gửi em với, chứ
> mỗi lần đọc lại phải lên web phiền quá. :(

A coi một lần rồi xài nên chả có e ơi. Để bữa offline a trình bày cụ
thể hơn :D 


--
At the source of every error which is blamed on the computer you will
find at least two human errors, including the error of blaming it on
the computer.